You are here: Home » FAQ » Accés a intranets externes amb Certificat Digital
Document Actions

Accés a intranets externes amb Certificat Digital

 

Per tal d'utilitzar el certificat digital de la UPC és necessari configurar el nostre equip segons la guia d'instal·lació.

En cas que puguem accedir correctament a les intranets d'UPC amb el nostre certificat digital, però tinguem problemes per accedir a intranets externes amb el nostre certificat digital, és necessari confirmar que el SerialNumber del nostre certificat digital sigui:

Imatge inserida 1

En cas negatiu, pots adreçar-te a un Punt d'atenció del carnet universitari.
 

Serveis relacionats
last modified : February 2016
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Firma de la unitat en anglés.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech