Document Actions

Desbloquejar PIN targeta UPC

 
Per tal de canviar el PIN, necessitem identificar el tíus de tarja del nostre carnet UPC (per informació sobre com conèixer aquesta dada consulta Targeta R5 o una R7):

A. Targeta R7

Cal accedir a la URL https://scd.aoc.cat/pin/unlock amb la tarja UPC inserida al lector i informar del PUK per tal de desbolquejar-la.

B. Targeta R5

Cal seguir el procediment informat a www.upc.edu/identitatdigital/ca/certificatdigital/fons-documental/desbloqueig_targeta.pdf

 

Serveis relacionats
last modified : February 2017
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Firma de la unitat en anglés.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech