You are here: Home » FAQ » Què em permeten el Codi d'autorització i el cadenat electrònic?
Document Actions

Què em permeten el Codi d'autorització i el cadenat electrònic?

 

El codi d'autorització us permet realitzar trucades d'àmbit superior (es consideren trucades d'àmbit superior, per exemple, les trucades internacionals). Per tal d'obtenir el codi, cal que us poseu en contacte amb el Centre d'Atenció TIC d'UPCnet -ATIC-.

Un cop tingueu el codi d'autorització, l'haureu d'activar de la manera següent:

  1.- Despengeu el microtelèfon
  2.- Espereu el to de marcar
  3.- Marqueu * 75 * codi autorització#
  4.- Espereu el to de verificació

Una vegada activat el codi d'autorització, totes les trucades d'àmbit superior que efectueu hauran d'anar precedides pel codi personal corresponent. Haureu de marcar:

*75*CODI_AUTORITZACIO# Numero_de_telèfon


CADENAT ELECTRÒNIC

El cadenat electrònic us permet bloquejar un terminal telefònic des del qual es poden realitzar trucades d'àmbit superior, per tal que només es puguin fer trucades d'abast restringit.

  Activació del cadenat: *76*codi_autorització#

Si voleu efectuar una trucada no restringida, cal que desactiveu el cadenat. D'aquesta manera, el terminal telefònic restarà desbloquejat. Si voleu tornar a limitar l'ús del terminal, cal que activeu de nou el cadenat.

Desactivació
del cadenat: #76*codi_autorització#
 

Serveis relacionats
last modified : June 2014
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS Accessibility Disclaimer   Firma de la unitat en anglés.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech