Document Actions

Xarxes i comunicacions

Share Share
Serveis de gestió de les xarxes informàtiques i de comunicació de la comunitat UPC

Xarxes.png
La xarxa troncal de la UPC interconnecta les diferents xarxes de serveis de la UPC (xarxes locals de dades, xarxes de veu, etc.) i les connecta a Internet, de manera que per als usuaris sigui com una única xarxa.
GestioDNS.png
El DNS és el servei de resolució de noms dels dominis a la xarxa Internet.
Telefonia.png
Gestió de la xarxa de veu i el servei de telefonia de la UPC.
Seguretat.png
Solució de seguretat perimetral per a xarxes locals.
last modified : July 2017
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Firma de la unitat en anglés.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech