Document Actions
gSMS- Enviament massiu d'SMS

Sistema per a l'enviament massiu de missatges a mòbils.

 


Què fem
Allotgem, administrem i realitzem el manteniment del sistema d'informació gSMS - Sistema d'enviament massiu d'SMS. Aquest sistema permet realitzar i programar enviaments massius de missatges SMS a dispositius mòbils.

 

El nostre servei inclou:
  • Allotjament de l'aplicació i administració del sistema informàtic que l'allotja.
  • Manteniment correctiu de l'aplicatiu.
  • Resolució d'incidències de funcionament.
Per a qui

Poden utilitzar l'aplicació gSMS els administradors i els directors de les unitats de la UPC, o les persones en les que deleguin per fer comunicats a membres de la UPC.

 

Com sol·licitar/utilitzar el servei
Per tal de poder utilitzar el sistema d'enviament massiu d'SMS és necessàri el vist-i-plau de l'administrador o el director de la  unitat i que faciliti al nostre Centre d'Atenció TIC -ATIC- les dades següents de la persona o persones que en poden fer ús:

  • Nom i cognoms
  • Adreça de correu
  • Extensió de telefonia mòbil on associar les despeses
 


Responsable de la Informació: Belén Lalueza
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Firma de la unitat en anglés.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech