Document Actions

Economia i patrimoni

Share Share
Allotgem i administrem sistemes d'informació per a l'àrea d'Economia i Patrimoni.
SAP.png
Sistemes d'informació per a la gestió econòmica de la UPC.

logoFacil FACIL - Sistema de Gestió de Recursos Immobiliaris de la UPC
Portal FACIL (Sol·licituds)
FAQ
Notificacions
gred.png
Sistema d'informació que dóna suport al registre d'entrada i sortida de documents de la UPC.
gRED
gCot.png
Sistema d'informació per a la gestió del consums de telefonia de la UPC.
gCOT
Tarifes.png
Intranet de Tarifes.
last modified : March 2017
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Firma de la unitat en anglés.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech